077-6656666
EN
Skip Navigation Linksעמוד הביתמידע מקצועינכסים מניבים

נכסים מניבים

נכסים מניבים
כבעלי נכסים, אנו עשויים לרכוש נכס משתי סיבות עיקריות: סיבה אחת היא לשימושנו האישי, כלומר נכס בו נוכל לגור, או למקם את משרדינו. סיבה שנייה היא עבור רווחים כלכליים עתידיים. נכסים שנרכשו מהסיבה השנייה נקראים נכסים מניבים.  
 
נכסים מניבים הם נכסים שנותנים תשואה, אשר משווה את עצמה למחיר ההתחלתי בו נקנה הנכס, ואף ממשיכה להניב רווחים לאחר פרק זמן מסוים.
 
דוגמה אפשרית לנכס מניב היא רכישת בניין משרדים, והשכרת השטח בו לסוחרים שונים. במקרה כזה בעל הבניין מקבל מדי חודש שכר דירה, ולאחר זמן מה הסכום המצטבר הופך שווה ערך לסכום בו נקנה הבניין. לאחר זמן רב אף יותר, התשואה עולה על הסכום המקורי. זאת התשואה המתקבלת מן הנכס ביחס לשווי ההשקעה, ובנקודות זמן שונות.
 
כדי לרכוש נכסים מניבים, צריך לקחת בחשבון כמה גורמים. חשוב מכל, הוא קניית הנכס במחיר נמוך. בעוד שנתון זה עשוי להיות מפתיע, יש מאחוריו היגיון יציב: אם לדוגמה, משקיע מסויים רוכש דירה במרכז תל-אביב עבור מיליון שקלים, הוא יוכל להשכיר אותה ב-4,000 ש"ח לחודש ולהחזיר את ההשקעה בנכס תוך כמה שנים. לעומת זאת, אם אותו אדם יקנה דירה בעשרה מיליון ש"ח הוא אמנם יוכל להשכיר אותה עבור 10,000 ש"ח לחודש, אך יעברו הרבה יותר שנים עד שיחזיר את השקעתו.
 
נכסים מניבים הם השקעה כלכלית, בדומה להשקעה ראשונית בעסק שמניב שכר חודשי. לכן הרבה אנשים נוטים לקחת משכנתא על הדירה או הבניין, ונמנעים מהשקעת הון עצמאי. במקרים כאלה הנכס יוכל להחזיר את הכסף שהושקע בו רק לאחר חישוב תוספות הריבית והקרן על הסכום המקורי.

נכסים מניבים- כיצד למקסם את הרווחים?

 
נכסים מניבים לא חייבים להיות בניין אותו אנו רוכשים, אלא ניתן גם לבנות בניין שישרת את צרכינו. אך המטרה שצריכה לעמוד לנגד עיני המשקיע היא רכישה בסכום נמוך במקום בו שכר הדירה הוא גבוה יחסית להשקעה. מה משחק לידיו של בעל הנכס? מיקום הנכס, כלומר מיקום באזור נחשק, בו ניתן לדרוש שכר דירה יחסית גבוה. כדי להגדיל את התשואה רצוי למצוא מקום שנמצא בשלבי פיתוח ונחשב כבעל פוטנציאל, לקנות במחיר נמוך, ולחכות שערך הנכס יעלה עם הזמן.     
 

נכסים מניבים- מה השתתפויות בנכסים יכולה לעשות עבורי?  

השתתפויות בנכסים יכולה לסייע במיקסום הרווחים מהנכס שלך בשלבים שונים לרכישתו:
  • כשאתה מתלבט אם לרכוש את הנכס: השתתפויות בנכסים יכולה לבדוק עבורך מהו פוטנציאל ההנבה של הנכס, לפי בחינת תב"עות ובדיקות היתכנות- כלומר עד כמה העסק עשוי להניב לאחר אכלוסו.
  • לאחר שהחלטת כי אתה מעוניין לרכוש את הנכס: השתתפויוית בנכסים עורכת הסדרת זכויות קנייניות, ומייצגת את בעל הנכס מול הרשויות במקרה של שימוש חורג.
  • לאחר השלמת בניית/רכישת הנכס: השתתפויות בנכסים ממשיכה לערוך עבורך מעקב תכנוני, על מנת לוודא כי לא ייערכו תב"עות חדשות או שינויי ייעוד סטטוטוריים שיפגמו בערך הנכס בעתיד.
 
כמו כן, על מנת למקסם את הרווחים מהנכס הקיים השתתפויות בנכסים מספקת שירותי ניהול השכרות הכוללים יצירת חוזים, גביית שכר דירה, טיפוח לקוחות, ניהול משפטי ועוד, על מנת למקסם את התשואה החודשית, הכל תוך שקיפות מלאה ודיווח צמוד לבעל הנכס. מעוניין למכור את הנכס? אין בעיה!
 
השתתפויות בנכסים מספקת שירותי ניהול מכירות הדואגים שתקבל את מלוא שווי הנכס. 
 
על מנת לרכוש נכסים מניבים, לנהלם ולדאוג לשימורם, רצוי להתייעץ עם המומחים בהשתתפויות בנכסים.     
נכסים מניבים