077-6656666
EN
Skip Navigation Linksעמוד הביתבין לקוחותינומכתבי המלצה

מכתבי המלצה

המלצה של לוינשטין
"...ברצונינו להביע את שביעות רצוננו מניהול פרויקט "יוקנעם פארק הייטק" אשר באה לידי ביטוי גם בהתארגנות מוקדמת נאותה, במקצועיות הצוות, המאמצים המושקעים על ידו בניהול הפרויקט, החריצות, הזמינות, יחסי האנוש ועוד..."
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של דואר ישראל
"... בשל שביעות הרצון של חברת הדואר מעבודתה ומאופן הטיפול של חברת השתתפויות בנכסים, חברת הדואר הגדילה את היקף ההתקשרות ומסרה להשתתפויות נכסים רבים נוספים לטיפול".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של נתיבי ישראל
לאורך כל תקופת ההסכם העבודה מתבצעת תוך שיתוף פעולה מלא ויחסי אנוש מצויינים מצד עובדי חברת השתתפויות בנכסים ואף מעבר לכך."
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של י.ח. דימרי
"...השתתפויות בנכסים מקפידה על איכות העבודה, יצירתיות במתן פיתרונות לבעיות מגוונות, גמישות, שירות אישי ומקצועי תוך שקיפות מלאה וזמינות 24/7..."
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של בית מיחא
"...צוות החברה פועל במסירות רבה לשביעות רצוננו המלאה ובמקצועיות רבה, יצירתיות, תוך שיתוף פעולה מלא וגמישות, וכל זאת ביחד עם יחסי אנוש מצויינים..."
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של עיריית חיפה
"... השתתפויות בנכסים מנהלים לנו את נכס העירייה ברח' ביאליק 3 בחיפה שהינו נכס גדול ומורכב. אנו מרוצים מאופן תיפקודם הן בתחום האחזקה והן בתחום ההשכרות והניהול הכספי".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של רקפת כפר קהילתי
"חברת השתתפויות בנכסים מנהלת עבורנו את המתחם הדיור להשכרה ברקפת, מאז שנת 2007 לשביעות רצוננו המלאה ... הכל נעשה תוך הקשבה, הבנה ויחסים של שיתוף פעולה כאשר טובת הלקוח ושביעות רצונו הם הקו המנחה".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של ביר גלוב
"... הפרויקט מנוהל באופן מקצועי ויעיל. צוות החברה מגלה לויאליות רבה כלפי הבעלים והדיירים כאחד, וזמין לכל סוגיה 24 שעות. כמו כן, צוות הניהול של הפרויקט מצטיין ביכולת לתפור בעיות באופן יצירתי, ופועל תחת הקפדה על יחסי אנוש טובים ...".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של מרכז מסחרי תלפיות
"... חיפשנו חברת ניהול מקצועית ולאחר בדיקה מסרנו את ניהול הנכס לחברת השתתפויות בנכסים... מאז, החברה מבצעת את עבודתה במסירות, מקצועיות, שיתוף פעולה וכל זאת תוך הקפדה על יחסי עבודה תקינים וטובים...".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של ההסתדרות הציונית
"... אנו נהנים מדיווחים שוטפים וניהול מצויין של הפרויקט, לרבות דיווחים של הדיירים אשר מביעים את שביעות רצונם מהיחס האישי של צוות חברת השתתפויות בנכסים, זמינותו, מסירותו ומהמאמצים הרבים שמשקיעה החברה בניהול הפרויקט ... ".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של חברת דוד פסטרנק
"חברת השתתפויות בנכסים מנהלת עבורנו את הנכס ברח' קרליבך 3 בתל אביב בניהול השכרות וניהול אחזקה, החל מחודש מרץ 2012 ...אנו מוצאים את חברת השתתפויות בנכסים כחברה אחראית, מסורה, נאמנה אשר נותנת שירות ביד רמה ותמיד עם חיוך על הפנים".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של נציגות הבית המשותף בית גלים
..."השתתפויות בנכסים מקפידה על איכות העבודה, יצירתיות במתן פתרונות לבעיות מגוונות, שירות אישי ומקצועי תוך שקיפות מלאה וזמינות 24/7. אנו מרוצים מאופן תיפקודם והניהול השוטף של הבניין".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של קופת התגמולים והפנסיה
"אנו הח"מ מאשרים בזאת כי חברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ מעניקה לנו מסוף שנות ה – 80 שירותי ניהול נכסים ובכלל זה ניהול השכרות, ניהול אחזקה, ניהול שיפוצים ועוד וזאת לעשרות נכסים מניבים ולמאות רבות של דירות. היקף מחזור ההכנסות
מניהול ההשכרות וניהול האחזקה בנכסים נאמד בכ – 115 מיליון ₪ בממוצע לשנה."
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של מרכז וייצמן למדע
"חברת השתתפויות בנכסים זכתה בשנת 2016 במכרז של מכון וייצמן למתן שירותי תחזוקה ושיפוצים לדירות מגורים וגני ילדים. נכון להיום מעניקה  השתתפויות את שירותיה לכ - 208 דירות שוני גני ילדים בהיקף כולל של כ - 17,000 מ"ר.
ברצונינו להביע את שביעות רצונינו המלאה מניהולם של הפרויקט ובפרט מרמת השירות והמקצועיות הגבוהה אשר מפגין צוות החברה".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של משה חרש מנכ"ל קבוצת גמולב
"אנחנו שותפים בבניין מגורים ומסחר הממוקם ברח' טאגור 9 רמת אביב ת"א ובו 125 דירות. חברת השתתפויות בנכסים מנהלת עבור השותפים את הבניין על כל דירותיו, השטחים המסחריים, המשרדים והשטחים המשותפים שבו. אנו שבעי רצון מהדרך בה החברה מנהלת את הפרויקט ובמיוחד מרמת השירות ושיעורי האכלוס".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה עמותת תפוח

".. עמותת Appleseeds Academy מודה לכם על תרומתכם הנדיבה של מחשבים ניידים, מחשבים נייחים ומדפסות..."

להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של בית מיחא

תעודת הוקרה להשתתפויות בנכסים עבור תרומת ארד באירוע ההתרמה השנתי 2020

להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד