077-6656757
EN
Skip Navigation Linksעמוד הביתבין לקוחותינומכתבי המלצה

מכתבי המלצה

המלצה של לוינשטין
"...ברצונינו להביע את שביעות רצוננו מניהול פרויקט "יוקנעם פארק הייטק" אשר באה לידי ביטוי גם בהתארגנות מוקדמת נאותה, במקצועיות הצוות, המאמצים המושקעים על ידו בניהול הפרויקט, החריצות, הזמינות, יחסי האנוש ועוד..."
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של דואר ישראל
"... בשל שביעות הרצון של חברת הדואר מעבודתה ומאופן הטיפול של חברת השתתפויות בנכסים, חברת הדואר הגדילה את היקף ההתקשרות ומסרה להשתתפויות נכסים רבים נוספים לטיפול".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של נתיבי ישראל
לאורך כל תקופת ההסכם העבודה מתבצעת תוך שיתוף פעולה מלא ויחסי אנוש מצויינים מצד עובדי חברת השתתפויות בנכסים ואף מעבר לכך."
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של י.ח. דימרי
"...השתתפויות בנכסים מקפידה על איכות העבודה, יצירתיות במתן פיתרונות לבעיות מגוונות, גמישות, שירות אישי ומקצועי תוך שקיפות מלאה וזמינות 24/7..."
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של בית מיחא
"...צוות החברה פועל במסירות רבה לשביעות רצוננו המלאה ובמקצועיות רבה, יצירתיות, תוך שיתוף פעולה מלא וגמישות, וכל זאת ביחד עם יחסי אנוש מצויינים..."
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של עיריית חיפה
"... השתתפויות בנכסים מנהלים לנו את נכס העירייה ברח' ביאליק 3 בחיפה שהינו נכס גדול ומורכב. אנו מרוצים מאופן תיפקודם הן בתחום האחזקה והן בתחום ההשכרות והניהול הכספי".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של רקפת כפר קהילתי
"חברת השתתפויות בנכסים מנהלת עבורנו את המתחם הדיור להשכרה ברקפת, מאז שנת 2007 לשביעות רצוננו המלאה ... הכל נעשה תוך הקשבה, הבנה ויחסים של שיתוף פעולה כאשר טובת הלקוח ושביעות רצונו הם הקו המנחה".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של ביר גלוב
"... הפרויקט מנוהל באופן מקצועי ויעיל. צוות החברה מגלה לויאליות רבה כלפי הבעלים והדיירים כאחד, וזמין לכל סוגיה 24 שעות. כמו כן, צוות הניהול של הפרויקט מצטיין ביכולת לתפור בעיות באופן יצירתי, ופועל תחת הקפדה על יחסי אנוש טובים ...".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של מרכז מסחרי תלפיות
"... חיפשנו חברת ניהול מקצועית ולאחר בדיקה מסרנו את ניהול הנכס לחברת השתתפויות בנכסים... מאז, החברה מבצעת את עבודתה במסירות, מקצועיות, שיתוף פעולה וכל זאת תוך הקפדה על יחסי עבודה תקינים וטובים...".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של ההסתדרות הציונית
"... אנו נהנים מדיווחים שוטפים וניהול מצויין של הפרויקט, לרבות דיווחים של הדיירים אשר מביעים את שביעות רצונם מהיחס האישי של צוות חברת השתתפויות בנכסים, זמינותו, מסירותו ומהמאמצים הרבים שמשקיעה החברה בניהול הפרויקט ... ".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של חברת דוד פסטרנק
"חברת השתתפויות בנכסים מנהלת עבורנו את הנכס ברח' קרליבך 3 בתל אביב בניהול השכרות וניהול אחזקה, החל מחודש מרץ 2012 ...אנו מוצאים את חברת השתתפויות בנכסים כחברה אחראית, מסורה, נאמנה אשר נותנת שירות ביד רמה ותמיד עם חיוך על הפנים".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של נציגות הבית המשותף בית גלים
..."השתתפויות בנכסים מקפידה על איכות העבודה, יצירתיות במתן פתרונות לבעיות מגוונות, שירות אישי ומקצועי תוך שקיפות מלאה וזמינות 24/7. אנו מרוצים מאופן תיפקודם והניהול השוטף של הבניין".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של קופת התגמולים והפנסיה
"אנו הח"מ מאשרים בזאת כי חברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ מעניקה לנו מסוף שנות ה – 80 שירותי ניהול נכסים ובכלל זה ניהול השכרות, ניהול אחזקה, ניהול שיפוצים ועוד וזאת לעשרות נכסים מניבים ולמאות רבות של דירות. היקף מחזור ההכנסות
מניהול ההשכרות וניהול האחזקה בנכסים נאמד בכ – 115 מיליון ₪ בממוצע לשנה."
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד
המלצה של קבוצת אלמוג
"...ברצוני להביע את שביעות רצוני המלאה מחברת השתתפויות בנכסים אשר ניהלה גם מרכז מסחרי נוסף בבעלותנו אשר נמכר לאחרונה. חברת השתתפויות בנכסים מנהלת את הנכס בצורה מקצועית, רצינית, יצירתית, אמינה ובשקיפות מלאה עם יחסי אנוש מצוינים".
להמלצה המלאהנפתח כקובץ PDF בחלון נפרד