077-6656666
EN
Skip Navigation Linksעמוד הביתתחומי התמחותניהול ספר נכסיםהגשת התנגדויות ותביעות לפיצויים

הגשת התנגדויות ותביעות לפיצויים

הגשת התנגדויות ותביעות לפיצויים
על מנת להגן על זכויות לקוחותינו – בעלי הנכסים, אנו מטפלים בשמם בהליכים משפטיים שונים בפני ערכאות שונות ובכלל זה נוקטים בהליכים הבאים:
  • הגשת התנגדויות לוועדות תכנון
  • הגשת תביעות פיצויים בגין ירידת ערך
  • הגשת תביעות פיצויים עקב הפקעות
  • הגשת תביעות למניעת ו/או ביטול הפקעות
  • הטיפול כולל ניהול ההליך המשפטי וכן ניהול מו"מ עם יוזמי התכניות / ההפקעה וגיבוש הסכמות לשביעות רצונו של הלקוח.