077-6656666
EN
Skip Navigation Linksעמוד הביתתחומי התמחותניהול ספר נכסיםהסדרת זכויות קנייניות

הסדרת זכויות קנייניות

חברת השתתפויות בנכסים הינה שחקנית ותיקה בתחום הסדרת זכויות בנכסים.
 
הניסיון והידע הרב יכולים לסייע גם לכם בהשגת כל הזכויות הלגיטימיות וההתמודדות עם הבירוקרטיה הנדרשת להסדרת זכויות אלו בקלות, במהירות ובמחיר אטרקטיבי.
 
שירותי החברה בתחום הסדרת זכויות קנייניות כוללים בין היתר:
 
  • הסדרת זכויות קנייניות (כולל הסדרת חוזי חכירה מול מינהל מקרקעי ישראל /רשויות מקומיות; טיפול בהארכת חוזי חכירה והארכה ביובל חכירה; היוון חוזים).
  • הסדרת זכויות חזקה ושימוש.
  • טיפול בהיבטים כספיים של הסדרת הזכויות - תשלום דמי חכירה/דמי היתר/דמי הסכמה, הערכה מחדש של דמי חכירה והיוון דמי חכירה.
  • הגשת השגות / ערעורים בגין שומות ממ"י, מקום שנדרש.