077-6656666
EN
Skip Navigation Linksעמוד הביתתחומי התמחותניהול ספר נכסיםרישום בטאבו (מרשם המקרקעין)

רישום בטאבו (מרשם המקרקעין)

רישום בטאבו (מרשם המקרקעין)
  • רישום הערות אזהרה בגין חוזי חכירה/חוזי מכר.
  • במהלך עשר השנים האחרונות ועד סוף שנת 2010 רשמה החברה כ-1,000 הערות אזהרה/חכירות/בעלויות בגין נכסים שבניהולה.
  • רישום זכויות בעלות וחכירה בטאבו. טיפול זה כולל השגת אישורי המיסים הדרושים לביצוע הרישום (מיסי מקרקעין ומיסים עירוניים) ובכלל זה גם הגשת דיווחים לרשויות מיסוי מקרקעין (מש"חים).
  • רישום בתים משותפים.