077-6656666
EN
Skip Navigation Linksעמוד הביתתחומי התמחותניהול ספר נכסיםטיפול בארנונה ובהיטלים עירוניים

טיפול בארנונה ובהיטלים עירוניים

טיפול בארנונה והיטלים עירוניים
טיפול בארנונות והיטלים עירוניים (כגון: היטלי השבחה, היטל ביוב סלילה וכיו"ב).

החברה מטפלת עבור לקוחותיה בחיובי ארנונה, היטלי השבחה והיטלים עירוניים.

החברה בודקת את החיובים, בליווי אנשי מקצוע (שמאים, מודדים, בדיקות כלכליות ובדיקות הנדסיות ועוד).

כשהחברה מוצאת כי החיוב לא נערך כדין היא מטפלת עבור הלקוחות בתיקון החיובים והשגת הפחתות, לרבות באמצעות ניהול הליכים משפטיים, הגשת השגות, עררים ועוד.