077-6656666
EN
Skip Navigation Linksעמוד הביתתחומי התמחותניהול הקמה

ניהול הקמה

ניהול הקמה
השתתפויות בנכסים משמשת כזרוע היזמית של לקוחותיה בהקמת פרויקטים מניבים חדשים. בין היתר, ניהלה החברה את הקמתם של הפרויקטים המפורטים להלן:
  • החברה ניהלה את הקמת בית מינהל ההנדסה בחיפה (בשטח של כ-28,000 מ"ר). במסגרת זאת, החברה שינתה את ייעוד הקרקע, הסדירה את הזכויות במקרקעין והקימה את הבניין.
  • החברה ניהלה את הקמתו של המרכז הלוגיסטי ומשרדיה של חב' חוגלה קימברלי בשטח של כ - 21,000 מ"ר
  • החברה ניהלה את הקמת בנין המשרדים "בית באומן בר ריבנאי" במתחם הבורסה, בר"ג (בשטח של כ- 16,000 מ"ר)
  • החברה ניהלה את הקמת המרכז הלוגיסטי של חברת קסטרו (בשטח של כ-7,500 מ"ר)
  • החברה ניהלה את הקמת מרכז ההפצה ובית הקירור של מחלבות גד (בשטח של כ- 2,600 מ"ר)
  • החברה מקימה בימים אלה מרכז לוגיסטי ומשרדים לרשת אופנה אשר ישתרע על שטח של כ – 8,000 מ"ר

ניהול הקמה

ניהול הקמה
החברה יוזמת ומנהלת פרויקטים לשיפוץ ושדרוג בניינים קיימים.

בשנים האחרונות החברה ביצעה שיפוצים מקיפים למספר בניינים שבניהולה אשר חלקם נבנו בשנות ה-60 (בהיקף כולל של עשרות אלפי מ"ר), וזאת לצורך התאמתם לסטנדרטים המקובלים כיום.

כך למשל שופצו: "בית השתתפויות בנכסים" בדרך מנחם בגין 44 בתל אביב, "בית השתתפויות בנכסים" בשדרות רגר בבאר שבע, בניין תעשיה באסא יפו, מרכז מסחרי שכונתי ברחובות ועוד.